Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego? Kogoś kto wspiera, aktywizuje i integruje mieszkańców swojej okolicy? A może prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia?

Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 2015!

Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:

  • przedsiębiorczości,
  • inicjatyw obywatelskich,
  • organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić m.in.:

  • grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego,
  • grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń,
  • organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego.

Wniosek musi być podpisany i zawierać dane identyfikujące kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu poznańskiego.

Ponadto wniosek powinien zawierać informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie kategorii Nagrody, do której kandydat jest zgłaszany.

Wnioski można składać do 1 listopada 2015 r. poprzez e-mail michal.dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres:

Gabinet Starosty,

Starostwo Powiatowe,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Regulamin dostępny na http://powiat.poznan.pl/nagroda-starosty-2015/

Starosta Poznański