Chroń Dziecięce Uśmiechy - To tytuł programu profilaktycznego, do którego PCK zaprosiło naszą szkołę.

Jest to już trzecia edycja programu realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Wrigley Poland, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej oraz Grupą LUX MED.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości, jak ważna jest pielęgnacja zębów i dbałość o higienę jamy ustnej.

Założeniem docelowym jest zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce..

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia edukacyjne oraz będą przeprowadzone bezpłatne przeglądy stomatologiczne.

9 września 2015 roku naszą szkołę odwiedzą specjalne mobilne gabinety dentystyczne, które będą wyposażone w profesjonalny sprzęt stomatologiczny i będą obsługiwane przez wyspecjalizowany personel medyczny Grupy LUX MED.

Każde dziecko otrzyma Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem uzębienia i zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia.

Szkoła Podstawowa w Dopiewie została wybrana do tego programu jako jedna z nielicznych ze względu na długą i efektywną współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w Poznaniu.

Violetta Czerniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Plakat chroń dziecięce uśmiechy