Ruszyła długo oczekiwana przebudowa ul. Batorowskiej w Skórzewie.

Remont wykona firma Eurovia Polska z Kobierzyc.

17 sierpnia 2015 r. został przekazany plac budowy na wyspie dzielącej ul. Batorowską na dwie nitki wschodnią (Restauracja „Smakosz”) i zachodnią.

W związku z wykonywanymi pracami konieczne było wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na objętej remontem ul. Batorowskiej. Ponieważ nie jest możliwa modernizacja bez okresowych utrudnień, dlatego przedstawiamy Państwu plan tymczasowej organizacji ruchu:

I etap budowy:

  • Wschodnia nitka ul. Batorowskiej  (Restauracja „Smakosz”) do czasu zakończenia robót całkowicie zamknięta z wyjątkiem dojazdu do posesji.
  • Ruch dwukierunkowy odbywa się na zachodniej nitce ul. Batorowskiej.

II etap budowy:

  • Zwężenie na wschodniej nitce ul. Batorowskiej (Restauracja „Smakosz”) i jednokierunkowy dojazd do ul. Batorowskiej.
  • Jednokierunkowy dojazd  w kierunku ul. Poznańskiej na zachodniej odnodze ul. Batorowskiej 

III etap budowy:

  • Zwężenie na wschodniej nitce ul. Batorowskiej (Restauracja „Smakosz”) i jednokierunkowy dojazd do ul. Batorowskiej.
  • Jednokierunkowy dojazd  w kierunku ul. Poznańskiej na zachodniej odnodze ul. Batorowskiej.
  • Brak możliwości nawracania za Kościołem.

IV etap budowy:

  • Ulica Batorowska zostanie wyłączona z ruchu kołowego na okres 3 dni.
  • Dojazd do ul. Poznańskiej odbywać się będzie ulicami: Kwiatową i Nad Potokiem

 

Już teraz przepraszamy za przyszłe niedogodności i dyskomfort. Ich efektem będzie poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie funkcjonalności (miejsca parkingowe) oraz estetyki miejscowości w okolicach skórzewskiego Kościoła. 

Remont ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej zakończy się w październiku 2015 r.

Data wydarzenia: 
Od 2015-08-17 08:30 do 2015-10-31 15:30