Przebudowa ul. Batorowskiej w Skórzewie rozpocznie się około połowy sierpnia 2015 r. Rozstrzygnięcie przetargu Urząd Gminy Dopiewo  ogłosił 28 lipca 2015 r. Remont wykona firma Eurovia Polska z Kobierzyc. Obecnie przygotowuje ona tymczasową organizację ruchu.

Warto dodać, że  Eurovia Polska to ta sama firma, która realizuje przebudowę ul. Poznańskiej w Skórzewie na odcinku od ul. Batorowskiej do ul. Zakręt ( II etap; inwestycja prowadzona przez Powiat Poznański). Wykonywanie prac w zbliżonym czasie na sąsiadujących ze sobą drogach pozwoli na przeprowadzenie modernizacji w szerszym zakresie przy relatywnie krótkim okresie występowania niedogodności dla mieszkańców i kierowców. Wykonawstwo tej samej firmy jest ułatwieniem w koordynacji prac realizowanych w ramach obu projektów. Remont na ul. Poznańskiej i na ul. Batorowskiej ma zakończyć się w październiku 2015 r.

W związku z planowanymi pracami konieczne będzie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na objętej remontem ul. Batorowskiej w Skórzewie, ponieważ nie jest możliwa modernizacja bez okresowych utrudnień. Organizację przedstawimy na stronie dopiewo.pl, po jej otrzymaniu od wykonawcy.

Już teraz przepraszamy za przyszłe niedogodności i dyskomfort. Ich efektem będzie poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie funkcjonalności (miejsca parkingowe) oraz estetyki miejscowości w  okolicach skórzewskiego Kościoła.

Zadanie jest dofinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Edycja 2014.