Jubileusze skłaniają do refleksji, zwłaszcza wieloletnie. 130-lecie istnienia obchodzi właśnie najstarsza z organizacji rolniczych w naszej Gminie – Kółko Rolnicze w Konarzewie. To dla nas, samorządowców Gminy Dopiewo, powód do dumy i radości, bo nasza Gmina zawsze była związana z rolnictwem. Pamiętamy o naszych korzeniach i rodowodzie, mimo że w ciągu ostatnich lat tak intensywnie postępuje na terenie naszej Gminy urbanizacja i coraz mniej jej mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa.

Rolnicy z terenu naszej Gminy nadal należą do najsilniejszych w Wielkopolsce. Na rozwój rolnictwa miały niewątpliwie wpływ nie tylko zmiany, jakie przyniosła transformacja ustrojowa po 1989 r., ale także wcześniej m.in. ruch Kółek Rolniczych, a wśród nich, na naszym terenie - Kółko Rolnicze w Konarzewie. To z niego wywodzą się - Kółko Rolnicze w Skórzewie, Kółko Rolnicze w Dopiewie i następne.

Historię Kółka Rolniczego w Konarzewie, zapoczątkowaną 12 lipca 1885 r., tworzyło kilka pokoleń rolników, dla których wspólnym mianownikiem była współpraca na gruncie nowoczesności. Przez te 130 lat zmieniały się zasady funkcjonowania Kółek Rolniczych i rozumienie tej nowoczesności, ale ich istota pozostawała niezmienna.

Warto pamiętać, że Kółko Rolnicze w Konarzewie powstało w czasach, gdy ziemie nasze były pod zaborem pruskim. Wtedy Kółka Rolnicze nie tylko służyły współpracy rolniczej, ale były też jedną z form obrony polskich interesów na wsi. Po II wojnie światowej ruch Kółek Rolniczych odradzał się w rzeczywistości, w której inaczej pojmowano kolektywną pracę na wsi. Dziś Kółka Rolnicze funkcjonują w wolnej Polsce. Zmienił się zakres i rozmiar ich uczestnictwa w życiu polskiej wsi, tak jak zmieniło się nasze otoczenie i upowszechnił się dostęp do nowych technologii i metod. Symbolem zmian, w nieco innym wymiarze, jest i to, że dziś Kółkiem Rolniczym w Konarzewie, założonym przez 40 mężczyzn i przez lata będącym organizacją męską, kieruje kobieta - Pani Elżbieta Śmiglak.

Najlepsze życzenia dla wszystkich Członków Kółka Rolniczego w Konarzewie kolejnych lat owocnej, rolniczej współpracy. Niech Wasza Organizacja będzie miejscem wymiany nowoczesnej myśli rolniczej, współpracy i integracji środowiska rolniczego. Wszystkiego dobrego!